Måling

Måling er en grunnleggende del av et ratingsystem. For å beregne en båts rating, er det nødvendig å bestemme målene som avgjør båtens egenskaper og ytelse under ulike forhold, dens "fartspotensial".

NOR Rating bygger på ORC sitt målesystem kalt "International Measurement System" - IMS. Dette er et sett med regler som sier hvilke mål som skal tas på en båt og hvordan det gjøres. IMS omfatter alle mål som kan ha betydning for ratingen, slik som skrogform, ror, kjøl, propell, stabilitet, rigg og seil. IMS bruker universelle begrep for utstyr på seilbåter, definert i World Sailing's "Equipment Rules of Sailing" - ERS. Av den grunn kan målinger som allerede er foretatt i andre internasjonale klasser som regel lett overføres til NOR Rating.

En komplett anvisning for NOR Rating-måling er gitt i Måleveiledningen som finnes på hjemmesidene. IMS-dokumentet, som NOR Rating bygger på, er tilgjengelig hos ORC.

ORC organiserer regelmessige konferanser om generelle måleprinsipper og om måling som er spesifikk for offshore-båter. Norge tar del i dette arbeidet. I Norge måles båter av målere som er autorisert av Norges Seilforbund. Målerne oppdateres gjennom kurs hos NSF og øvrig kommunikasjon med NSF og NOR Rating. 

Relevante dokumenter
Måleskjema rigg og båt
227 Downloads
407.5 KB
Måleskjema seil
228 Downloads
32.06 KB
Måleveiledning 2019 Del 1 - Teori
248 Downloads
771.73 KB
Måleveiledning 2019 Del 2 - Praksis
221 Downloads
1.92 MB
ORC Regler
9 Downloads
28 KB
Samsvar med målebrev

En båt er i samsvar med sitt NOR Rating målebrev når:

 • Alle mål på båten er nær verdiene i målebrevet. Forskjeller er kun tillatt hvis verdiene på målebrevet gir en lik eller "raskere" rating enn hva en nøyaktig, reell måling ville gitt. Se "Usikkerhetsregelen" i klassereglene. Dette innebærer at:
  • Seilarealene skal være mindre eller lik seilmålene som er gitt i målebrevet. 
  • Riggmålene og skrogmålene skal være mindre eller lik verdiene i målebrevet
  • Mastevekt og båtens deplasement, dersom kjent, skal være større eller lik verdiene i målebrevet.
  • Målene for propellinstallasjonen skal være større eller lik målebrevets verdier. 
  • Andre parametre (diskrete valg) skal stemme med målebrevet, slik som alder, ror- og skrogkonstruksjon, innredet forpigg, ORC kategori, riggbeskrivelse, seilbeskrivelse m fl.  
 • Antall seil ombord er mindre eller lik begrensingene gitt i målebrevet.
 • Mannskapetsvekten er fri, bortsett fra for NSF/WS klassebåter der den ikke skal være større enn verdien i målebrevet. 

Merk også klassereglenes punkt om utrustning om bord: "Overdreven last av ferskvann, drivstoff og annet skal ikke tas om bord for å påvirke båtens rettende moment. Seil og annet utstyr skal ikke flyttes fra sine ordinære plasser under kappseiling for å påvirke trim eller stabilitet."

Måling av rigg
Måling av forseil (inkludert Code 0)
Måling av storseil
Måling av symetrisk og asymetrisk spinnaker