2. Registrering og målebrevSesongavslutning

Disse sakene må du få ordnet i god tid, helst flere uker før regatta:

 • Bli med i en seilforening. For å kunne delta i en regatta må du være medlem i en seilforening tilsluttet Norges Seilforbund (NSF). Seilforeninger finnes over hele landet. Kontakt den aktuelle seilforeningen og be om medlemskap.

 •  Registrering i NSF's register.  Norske seilbåter som skal kappseile, må være skrevet inn i NSF's register og ha nasjonalt nummer i seilet (NOR XXXXX).

  SeilnummerBrukerprofil. Først må du sørge for at du er lagt inn i databasen med din personlige brukerprofil. Dette gjør du selv ved å logge deg inn. Bruk "Glemt Passord ?", eventuelt "Ny bruker" som står nederst på innloggingssiden for databasen. Men har du person-profil der fra før, skal du ikke opprette ny profil, bare eventuelt oppdatere.  

  Seilnummer. Har båten seilnummer fra før, så beholdes dette, du trenger bare å få båten ført over på ditt navn som ny eier. Hvis båten du eier aldri har hatt seilnummer, ordner du dette i databasen med: "Kjøp seilnummer". Er du i tvil om båten har vært registrert tidligere, henvender du deg til sevicekontoret This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med spørsmål om dette. 

  Eierskifte. Både ved eierskifte og ny-registrering, må du henvende deg til Servicekontoret for å dokumentere overtagelsen med et kjøpsbevis. Dette kan være en betalingskvittering, et forsikringsbevis eller annen bekreftelse fra selger på at du nå er rettmessig eier. Send dette inn som PDF-dokument eller liknenede til 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  (Se gjerne: Min side: "Eierskifte og registrering".

  Ved å registrere med båttype "Tur/Hav/Kjøl/Respitt" i databasen, blir båten klar for å kunne knyttes til NOR Rating Klasseklubb. Men medlem i klasseklubben blir du først ved kjøp av målebrev. Etter registreringen kan du fritt velge nytt navn på båten under "Mine båter" i databasen.  

 • Kjøp målebrev. Kjøp av målebrev forutsetter at båten er registrert i NSF's register på sin rettmessige eier i samsvar med punktet (2.) ovenfor. 

  Målebrev kjøpes i Norges Seilforbunds / NOR Ratings database. Målebrevet er vanligvis klart noen få dager etter innbetaling. Under spesielle omstendigheter kan det ta lengre tid. Hvordan du går fram, avhenger av situasjonen du er i. (Dette er nærmere beskrevet på "Min side".)
  Målebrev 2019
  a. Tidligere målebrev er foreldet. Har båten tidligere hatt målebrev fra NOR Rating, men dette er utløpt på dato eller i ferd med å bli ugyldig (se gyldighetsperiode på målebrevet), må du kjøpe nytt målebrev for sesongen. 

  b. Endringer i båtmålene. Er der foretatt endringer på båten slik at den ikke lenger er i samsvar med målebrevet (for eksempel kjøpt nye seil), så må det utføres (supplerende) måling av autorisert måler og nytt målebrev må kjøpes. 

  c. Overta båt med gyldig målebrev. Har du kjøpt båt med målebrev som allerede er betalt og gyldig for inneværende sesong, da er det tilstrekkelig at båten blir ført over på ditt navn i NSF's register. Se "Eierskifte" i punktet (2.) ovenfor.  Det forutsettes her at båten er i samsvar med målebrevet. 


  d. Ny måling. Har båten ikke hatt NOR Rating målebrev tidligere, så må nødvedig måling utføres og målene registreres før målebrev kjøpes. Måling og registrering av mål på seil og båten forøvrig, kan du ikke gjøre selv, det må utføres av en autorisert måler.

  Disse målebrevtypene finnes med forskjellig krav til måling:

  Ordinært målebrev. Du kan velge ordinært målebrev som krever at kritiske mål slik som seil og andre viktige størrelser må måles fysisk. (Shorthand-målebrev er et ordinært målebrev, men med shorthand rating. Det følger med kjøpet av ordinært mplebrev).
  Forenklet måling. Alternativt kan du velge en forenklet måling som ikke krever fysisk måling, men tillater at alle målene hentes fra en søsterbåt. Les mer om dette her: Forenklet måling.
  En-type sertifikat. Dette utstedes til båter som godtgjør at de har båtmål i overensstemmelse med en NSF eller WS klasse. Fysisk måling er vanligvis ikke nødvendig. 


  Ta kontakt med en måler eller Servicekontoret direkte (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) og få råd om hvordan du skal gå fram. Autoriserte målere finner du her: Målere

Det kan være lurt å sjekke at forsikringsvilkårene (spesielt ansvarsforsikring) dekker deltagelse i regatta.