2. Registrering og målebrevSesongavslutning

Disse sakene må du få ordnet i god tid, helst flere uker før regatta:

 1. Bli med i en seilforening. For å kunne delta i en regatta må du være medlem i en seilforening tilsluttet Norges Seilforbund (NSF). Seilforeninger finnes over hele landet. Kontakt den aktuelle seilforeningen og be om medlemskap.


 2.  Registrering i NSF's register.  Norske seilbåter som skal kappseile, må være skrevet inn i NSF's register og ha nasjonalt nummer i seilet (NOR XXXXX).

  SeilnummerFørst må du sørge for at du er lagt inn i databasen med din personlige brukerprofil. Dette gjør du selv ved å logge deg inn. Bruk "Glemt Passord ?", eventuelt "Ny bruker" som står nederst på innloggingssiden for databasen. Men har du person-profil der fra før, skal du ikke opprette ny profil, bare eventuelt oppdatere.  

  Hvis båten du eier ikke har seilnummer, ordner du dette i databasen med: "Kjøp seilnummer". Har båten seilnummer fra før, så beholdes dette, da trenger du bare å få båten ført over på ditt navn som ny eier. 

  Både ved ny-registrering og eierskifte må du henvende deg til Servicekontoret og dokumentere overtagelsen med et kjøpsbevis, en betalingskvittering, et forsikringsbevis eller annen bekreftelse fra selger. Eventuelt kan tidligere eier melde fra til Servicekontoret og opplyser om e-postadresse til ny eier. Send en e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  Ved å registrere med båttype "Tur/Hav/Kjøl/Respitt" i databasen, blir båten klar for å kunne knyttes til NOR Rating Klasseklubb. Men medlem i klasseklubben blir du først ved kjøp av målebrev. Etter registreringen kan du fritt velge nytt navn på båten under "Mine båter".  

 3. Kjøp målebrev. Kjøp av målebrev forutsetter at båten er registrert i NSF's register på sin rettmessige eier i samsvar med punktet (2.) ovenfor. Målebrev kjøpes i Norges Seilforbunds / NOR Ratings database. Målebrevet er vanligvis klart etter noen få dager. Under spesielle omstendigheter kan det ta lengre tid. Se "Min side".

  Kjøpet avhenger av situasjonen du er i: 
  Målebrev 2019a. Tidligere målebrev kan ikke brukes. Har båten tidligere hatt målebrev fra NOR Rating, men dette er utløpt (se gyldighetsperiode på målebrevet), må du kjøpe nytt målebrev for sesongen. Båtens mål behøver sannsynligvis ikke registreres på nytt. Men sørg for at riktige seil er satt "aktiv" før du kjøper og kontrollér at det ikke er gjort endringer på båten siden forrige målebrev. Er der foretatt endringer slik at båten ikke lenger er i samsvar med målebrevet, så må det til ny måling (supplerende måling). Se punkt c. nedenfor.

  b. Overta gyldig målebrev. Har du kjøpt båt med målebrev som allerede er betalt og gyldig for inneværende sesong (se gyldighetsperiode på målebrevet), da er det tilstrekkelig at båten blir ført over på ditt navn i NSF's register. Se Registrering / omregistrering omtalt i punktet (2.) ovenfor. Ny betaling er ikke nødvendig. Det forutsettes at det ikke er utført endringer på båten slik at den ikke lenger er samsvar med målebrevet. Nye seil må uansett registreres hvis de skal brukes. Du vil få målebrevet knyttet til deg som båteier gjennom registrering av eierskifte.

   c. Ny måling. Har båten ikke hatt NOR Rating målebrev tidligere, eller hvis noen mål på båten er endret siden forrige målebrev, (for eksempel nye seil), slik at båten ikke lenger er i samsvar med målebrevet, må nødvedig måling utføres og målene registreres før nytt målebrev kjøpes. Skal du ta i bruk nye seil, må disse uansett være målt og registrert. Registrering av mål på seil og båten forøvrig, kan du ikke gjøre selv, det må utføres av en autorisert måler. Du kan velge ordinært målebrev som krever at kritiske mål slik som seil og andre viktige størrelser må måles fysisk. Alternativt kan du velge en forenklet måling som ikke krever fysisk måling, men tillater at alle målene hentes fra en søsterbåt. (Du kan lese mer om Forenklet måling her.) Ta kontakt med en måler eller Servicekontoret direkte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og få råd om hvordan du skal gå fram. Autoriserte målere finner du her. Målere.  Mer informasjon om behov for måling og kjøp av målebrev finner du på "Min side", 

Det kan være lurt å sjekke at forsikringsvilkårene (spesielt ansvarsforsikring) dekker deltagelse i regatta. 

Klikk for neste avsnitt: 3. Før regatta om forberedelser.


SGP