Lover og regler

Egenerklæring ved mesterskap
82 Downloads
408.02 KB
Enkel sikkerhetsforskrift
249 Downloads
512.08 KB
Kappseilingsreglene
5 Downloads
28 KB
Lov for NOR Rating
168 Downloads
125.57 KB
NOR Rating Klasseregler 2019
1059 Downloads
749.2 KB
ORC Regler
9 Downloads
28 KB

Måling

Måleskjema rigg og båt
227 Downloads
407.5 KB
Måleskjema seil
228 Downloads
32.06 KB
Måleveiledning 2019 Del 1 - Teori
248 Downloads
771.73 KB
Måleveiledning 2019 Del 2 - Praksis
221 Downloads
1.92 MB
ORC Regler
9 Downloads
28 KB

Årsmøtedokumenter